.

شنبه 4 بهمن 1399

درآمد شرکت های بیمه در 8 ماهه امسال به 48 هزار میلیارد تومان رسید

در هشت ماهه امسال درآمد صنعت بیمه به بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸ماهه سال ۹۸ رشد نزدیک به ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

طبق این آمارها، از کل بازار ۴۸ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در ۸ماهه امسال، نزدیک به ۳۴ درصد آن در دست شرکت دولتی بیمه ایران است. پس از این شرکت، بیمه آسیا با داشتن ۱۱/۱۶ درصد از بازار و شرکت بیمه دانا با داشتن ۹/۲۸ درصد از بازار صنعت بیمه، به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. شرکت‌های حکمت صبا، خاورمیانه و تجارت‌نو سه شرکتی هستند که کمترین حق‌بیمه تولیدی را طی ۸ماهه امسال داشته‌اند. 
قابل ذکر است بیمه ایران درحالی ۳۴ درصد از بازار صنعت بیمه کشور را در دست دارد که طی سال‌های اخیر عملکرد شفافی نداشته و حتی یک برگه صورت مالی یا گزارش عملکرد از این شرکت دولتی در دسترس نبوده و اطلاعات پراکنده مروبط به این شرکت در بودجه شرکت‌های دولتی نیز جزء رقم هزینه و درآمد، داده دیگری از عملکرد شرکت ارائه نمی‌دهد.

لینک خبر