.

دوشنبه 16 فروردین 1400

مکمل آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، آیین‌نامه شماره 92/4؛ مکمل «آیین‌نامه كارگزاری (دلالی) رسمي بيمه مستقيم » در چهارصدوپنجاه و ششمین جلسه شورای‌عالی بیمه به تصويب رسيد و به شرکت های بیمه برای اجرا ابلاغ شد. شورای عالی بیمه به استناد ماده 17 و در اجرای 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با توجه به اینکه بیمه مرکزی در اجرای ماده (14) آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم از متقاضی پروانه کارگزاری بیمه تضمین لازم را دریافت می کند، بند 5 ماده 30 آیین نامه مذکور (میزان و نوع تضمین دریافتی از کارگزار به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه بیمه گذاران، بیمه شدگان، سایر اشخاص ذینفع و موسسه بیمه) را حذف کرد.