.

یکشنبه 3 اسفند 1399

گزارش آماری تحلیلی عملکرد 10 ماهه اول سال 1399

اداره کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی گزارش آماری تحلیلی عملکرد 10ماهه اول سال 1399 را در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات منشر کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از بیمه مرکزی، حسن رضا عباسیان فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی از رشد حدود 37 درصدی رشد حق بیمه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: مبلغ حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی به ترتيب در حدود 65.7 و 32.4 هزار ميليارد تومان است. تغییرات حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 36.9 و 24 درصد رشد بوده است.

همچنین نسبت خسارت بازار با 5.1  واحد کاهش (در مقايسه با 10 ماهه اول سال قبل) به 49.2 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسيم خسارت پرداختی به حق‌بيمه توليدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخاير حق‌بيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه‌های اداری- عمومی شرکت های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود. شایان ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکت ها و رشته های بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمی تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد.

عباسیان فر از بیمه های غیر زندگی (با154.9 %)، حوادث راننده (با 72.3 %)، درمان (با 69.6 %)، شخص ثالث- مازاد (با 56.9 %) و کشتی (با 49.7 %) به عنوان 4 رشته با  نسبت خسارتی بالاتر از بازار بيمه نام برد و گفت: سهم بخش غيردولتی از حق بيمه توليدی و خسارت پرداختی صنعت بيمه، به ترتیب حدود 68.4 و 69 درصد بوده است.

وی افزود: 3 رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 32.2، 20.6و 15.2 درصد سهم بیشتری از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. البته سهم رشته های بیمه در دوره های زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی رشته ها در بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

همچنین در این مدت، حدود 54.4 ميليون بيمه نامه صادر و نزدیک 29.1 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است. تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتيب 7.5درصد کاهش و46.2 درصد افزایش داشته است.

رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (52.4 درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (91.8 درصدی) از تعداد خسارت های پرداختی بازار بیمه بوده است.

لینک خبر